Εκλεκτό προϊόν που παράγεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο.