ΓΡΑΜΜΟΣ ΔΑΔΙ

Το δαδί και το φυσικό προσάναμμα της ΓΡΑΜΜΟΣ συλλέγονται από το ομώνυμο όρος με τον παραδοσιακό, χειρωνακτικό τρόπο.